Styrelsen

Ingrid Jonsson
Ordförande
Kamomillvägen 46
 
Daniel Stanisic

Kassör 
Kamomillvägen 48
 
Nils Moberg
Ledamot
Kamomillvägen 44

Sofia Gyllenstig
Suppleant
Kamomillvägen 44

Glenn Wigström
Suppleant
Kamomillvägen 42

Niklas Örtkvist
Suppleant
Kamomillvägen 40
 

Valberedningen

Mikael Fridén
Valberedning
Kamomillvägen 40
 
Ronny Andersson
Valberedning
Kamomillvägen 42