Styrelsen

Ingrid Jonsson
Ordförande
Kamomillvägen 46
 
Daniel Strömner
Sekreterare
Kamomillvägen 38
 
Daniel Stanisic

Kassör 
Kamomillvägen 48
 
Nils Moberg
Ledamot
Kamomillvägen 44
 
Niklas Örtkvist
Suppleant
Kamomillvägen 40

Thomas Johannesson
Suppleant
Kamomillvägen 42

Valberedningen

Mikael Fridén
Valberedning
Kamomillvägen 40
 
Ronny Andersson
Valberedning
Kamomillvägen 42